tussen Overberg en Leersum

december 2004, in de ochtend