op de muur van een ringfort (tussen 500 v. Chr. en 500 na Chr.)

juli 2002