kalksteenformaties bij strand; kamille

augustus 2002; laat op de avond